Kategorie

Reklamace v otázkách a odpovědích

Zakoupil jsem zboží a není funkční, co s tím?

Zboží vraťte v rámci 14 denní lhůty. Osobně nebo poštou (s průvodním dopisem) na naši prodejnu.

 

Mohu zboží vrátit bez udání důvodu?

Ano, spotřebitel může vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení. Při vrácení nesmí být produkt nijak poškozen.

 

Jak mám zadat reklamaci?

V případě, že některý z našich výrobků nefunguje zcela korektně, je možné zboží reklamovat dle tohoto postupu: reklamaci je možné uplatnit na naší pobočce či reklamované zboží zaslat na naší adresu.

 

Kam mohu reklamované zboží zaslat?

Zboží můžete zaslat na adresu: BOHEMIA WELD s.r.o., Masarykova 583/32, 41201 Litoměřice, Předměstí

 

Co vše musím k reklamaci dodat?

K reklamaci je zapotřebí dodat: kompletní reklamované zboží, kopii daňového dokladu a v případě, že zboží zasíláte poštou, tak i průvodní dopis, ve kterém bude popsaná závada. Máte-li příslušenství, dodejte i to. Může být příčinou závady, nebo nezbytné pro řádné otestování přístroje.

 

Mám závadu na příslušenství, je potřeba k reklamaci přinést i hlavní výrobek?

Ano, obecně příslušenství není možné samostatně reklamovat, proto hlavní výrobek doporučujeme mít vždy s sebou.

 

Potřebuji originální obal od výrobku?

K reklamaci originální obal není třeba, ale je vhodné v něm zboží přenášet.

 

Jak dlouho budete reklamaci řešit?

Reklamace řešíme v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 30 dnů dle podmínek reklamačního řádu. Přesný termín vyřízení Vám bohužel nejsme schopni sdělit předem.

 

Může reklamaci vyzvednout někdo jiný?

Ano, stačí nám nahlásit tuto osobu jako kontaktní. Nahlášení lze provést telefonicky. Zároveň je nutné, aby přebírající osoba měla u sebe originál příjmového dokladu o reklamaci.
Pokud jste firemní zákazník, případný dobropis předáme pouze osobě, která je uvedená v registraci.