XELUX – SHADE MASTER

Samozatmívací masky pro sváření

POUŽITÍ

Ochranné filtry XELUXR mohou být použity pouze u následujících procesů:

  • sváření elektrodou
  • MIG/MAG v ochranné atmosféře
  • WIG/TIG
  • argon/helium
  • sváření plazmovým obloukem
  • řezání plazmovým obloukem
  • AC/DC – pulzace

 

Správný stupeň tmavosti musí být zvolen podle tabulky, ovšem v závislosti na pracovních podmínkách lze použít i nejbližšího tmavšího nebo světlejšího stupně tmavosti. Jestliže se určený stupeň jeví svářeči jako příliš světlý nebo příliš tmavý, může to být známkou latentního poškození očí a svářeč by měl ukončit svařování a navštívit očního lékaře. XELUX výslovně varuje před používáním jiného stupně tmavosti a jen pro dané použití.

Aktivní ochranné filtry XELUX mohou být použity pouze pro obloukové sváření. Nelze je použít pro laserové sváření, nebo pro svařovací procesy, které nejsou založeny na obloukovém sváření.

Pracovní teplota aktivních ochranných filtrů XELUX je v rozsahu -10°C až +70°C a mimo tento rozsah se filtry nesmí používat. Dlouhodobé sváření může vést k překročení této teploty.

Ochranný filtr chránit před nárazem. Aby se zabránilo poškození optiky a elektroniky, nepokládejte pevné předměty na povrch filtru. Ochranný filtr musí být vyměněn, jestliže je poškrábán, a nebo popraskán. Zaprášený a nebo orosený povrch filtru, může mít za následek difuzi světla a tak podstatně zhoršit kvalitu vidění.

Aktivní ochranné filtry musí být používány s vnější ochrannou fólií s vysokým bodem tavení a dobrou optickou charakteristikou i s vnitřní fólií z polykarbonátu, která chrání filtr před mastnotou, špínou, prachem a rozstřikem. Vnější a vnitřní ochranné fólie se opotřebovávají a musí se vyměnit, jakmile se zhorší průhlednost.

Technická data filtrů při pokojových teplotách

 

500 PRO

400 CLASSIC

420 MAGNETIC

Neaktivní stav

DIN 3

DIN 4

DIN 4

Aktivní stav

DIN 11

DIN 9 - 13

DIN 9 - 13

Nastavení

pevné

plynulé - ruční

Plynulé - ruční

Aktivní zorné pole

90 x 35 mm

98 x 47 mm

98 x 47 mm

Detekce

TOPTM + 2 optosenzory

2 optosenzory

2 optické + 1 elektromag. sensor

Doba aktivace

0,0005 s

0,0005 s

0,0001 s

Doba deaktivace

automaticky: 0,1-1,0 s

0,25 s

automaticky: 0,1-1,0 s

Ochrana UV/IR

CE (EN 379)

trvalá dle DIN 16

trvalá dle DIN 16

Napájení

solární články

solární články

solární články

Vodo a prachotěsnost

ano IP 68

odolné proti povětrnostním vlivům

odolné proti povětrnostním vlivům

Pracovní teplota

- 10°C - +70°C

- 10°C - +70°C

- 10°C - +70°C