1.5 Obalené elektrody na sváření různorodých a těžce svařitelných ocelí


FINOX 4370 AC
Rutilový obal, legované jádro
Normalizace:
DIN 8556
AWS A 5.4
materiál č.: 
 
E 18 8 Mn R 26
ca. E 307-16
1.4370
Označení: Razítkem
 
Rozsah použití a vlastnosti: 

Elektroda pro sváření nelegovaných a nízkolegovaných ocelí s vysocelegovanými ocelemi a litinami, pro austeniticko-feritické sváření do pracovní teploty +300°C, na sváření vysokouhlíkových těžcesvařitelných ocelí a austenitických tvrdomanganových ocelí, na poduškování a otěruvzdorné návary při následném vytvrzení za studena při rázovém, tlakovém a otěrovém namáhání. Svárový kov je austenit, korozivzdorný, odolný vůči opalům do +850°C a vytvrditelný za studena do tvrdosti ca. 350 HB.
TÜV, DB/Ü Sušení: 300-350°C/2h

 
Analýza svárového kovu:
C
Si
Mn
Cr
Ni
Složení: austenit
 
0,10 %
0,9 %
6,0 %
19,0 %
9,0 %
 

Údaje o čistém svárovém kovu:
0,2 Pevnost v kluzu N/mm2
Pevnost v tahu N/mm2
Tažnost
A5 %
Vrub. houževnatost 
ISO-V JRT
 
> 350
> 550
> 35
> 75

Návod na sváření:
= +
~
Polohy sváření: PA, PB, PC, PE, PF
 

Předehřev je závislý na základním feritickém materiálu, kde je třeba dbát na možnost vzniku martenzitu v přechodné zóně, převážně bez předehřevu.

 
Svářecí proud údaje o balení:
Objed. číslo
Průměr/délka mm
Sv. proud A
kg/balení
ca. ks/balení
kg/1000 ks
 
.00.721.250
2,50/300
60-90
4,0
217
18,4
 
.00.721.323
3,20/350
80-120
5,0
139
36,0
 
.00.721.403
4,00/350
100-150
5,0
92
54,3
 
FINOX 4337 AC
Rutilový obal, legované jádro
Normalizace:
DIN 8556
AWS A 5.4
Materiál č.: 
 
E 29 9 R 23
E 312-16
1.4337
Označení: Razítkem
 
Rozsah použití a vlastnosti: 

Elektroda pro sváření a naváření stejných nebo různorodých ocelí a litin, pro sváření vysocepevných nelegovaných a nízkolegovaných konstrukčních ocelí, zakalených, nástrojových a tvrdomanganových ocelí, atd. Elektroda je dále vhodná pro trhlinám odolné a tažné mezivrstvy při tvrdonaváření a otěruvzdorné, studeno- a teplovzdorné návary. Austeniticko-feritický svárový kov je nerezavějící, korozivzdorný a vhodný pro pracovní teplotu do +300°C. Pomocí zvýšeného obsahu delta feritu vykazuje svárový kov při černo - bílém sváření vysokou odolnost proti horkým trhlinám Sušení: 300-350°C/2h

 
Analýza svárového kovu:
C
Si
Mn
Cr
Ni
Složení: austenit
 
0,10 %
<0,9 %
1,0 %
29,0 %
9,0 %
s ca. 25-30% feritu
 
Údaje o čistém svárovém kovu:
0,2 Pevnost v kluzu
N/mm2
Pevnost v tahu
N/mm2
Tažnost
A5 %
 
> 500
> 700
> 20

Návod na sváření:
= +
~
Polohy sváření: PA, PB, PC, PE, PF
 

Předehřev je závislý na základním materiálu, z důvodu malého promíchání je potřeba dbát na co nejmenší tepelný příkon při sváření. Převážně bez předehřevu. Mezihousenková teplota max. +200°C.

 
Svářecí proud údaje o balení:
Objed. číslo
Průměr/délka mm
Sv. proud A
kg/balení
ca. ks/balení
kg/1000 ks
 
.00.723.200
2,00/300
40-60
4,0
343
11,7
 
.00.723.250
2,50/300
50-80
4,0
226
17,7
 
.00.723.323
3,25/350
80-110
5,0
132
35,2
 
.00.723.403
4,00/350
100-140
5,0
94
53,2
 
.00.723.504
5,00/450
130-180
6,0
54
111,0