1.3 Obalené elektrody na sváření žárupevných a opaluvzdorných ocelí

FINOX 4842 AC
Rutilový obal, legované jádro
Normalizace:
DIN 8556
AWS A 5.4
materiál č.: 
 
E 25 20 R 23
ca. E 310-16
1.4842
Označení: Razítkem
 
Rozsah použití a vlastnosti: 

Elektroda pro sváření a naváření žáruvzdorných CrNi ocelí a litin odolných do teploty +1200°C, pro houževnaté spoje, podkladové a výplňové vrstvy na Cr-ocelích a litinách. Vhodné pro sváření nelegovaných a nízkolegovaných ocelí a litin s nerezavějícími a žáruvzdornými Cr-ocelemi a litinami pro pracovní teplotu do 300°C. Naproti tomu svárový kov nemá dobrou odolnost proti redukčním, síru obsahujícím, nauhličeným plynům. V tomto případě navařit krycí vrstvu elektrodou FINOX 4820 AC. Sušení: 300-350°C/2h 

 
Analýza svárového kovu:
C
Si
Mn
Cr
Ni
Složení: austenit
 
0,12 %
1,0 %
3,5 %
25,0 %
20,0 %
 
 
Údaje o čistém svárovém kovu:
0,2 Pevnost v kluzu N/mm2
Pevnost v tahu 
N/mm2
Tažnost
A5 %
Vrub. houževnatost
ISO-V JRT
 
> 350
> 550
> 30
> 70
 
Návod na sváření:
=+
~
Polohy sváření: PA, PB, PC, PE, PF
 

Při sváření žáruvzdorných Cr-ocelí zabezpečit v závislosti od základního materiálu předehřev a mezihousenkovou teplotu 200 až 400°C, resp. bez předehřevu. Bez dodatečného tepelného zpracování, resp. v závislosti na základním materiálu.

 
Svářecí proud, údaje o balení:
Objed. číslo
Průměr/délka mm
Sv. proud A
kg/balení
ca. ks/balení
kg/1000 ks
 
.00.712.250
2,50/300
60-90
4,0
212
18,9
 
.00.712.323
3,20/350
80-110
5,0
133
37,6
 
.00.712.403
4,00/350
100-140
5,0
89
56,2