1.6 Obalené elektrody na sváření litin
 
FICAST NI 
Bazicko-grafitický obal, jádro z čistého Ni
Normalizace: 
DIN 8573
AWS A 5.15
 
E Ni BG 11
E Ni-C1
Označení: Razítkem
 
Rozsah použití a vlastnosti: 

Niklová elektroda pro sváření šedé, temperované a ocelolitiny za studena, jako též sváření unavené litiny. Na opravy lunkrů a chyb po opracování. FICAST NI má výborné operační vlastnosti též při nízkém svářecím proudu. Má tichý, intenzívní tok a nízké ztráty rozstřikem, lehce odstranitelnou strusku. Svárový kov je opracovatelný pilníkem a přechodová zóna je třískově opracovatelná. Sušení: 300-350°C/2h

 
Analýza svárového kovu: 
Ni ca. 98 %
 
Údaje o čistém svárovém kovu:
pevnost v tahu N/mm2
Tvrdost HB
 
490
165

Návod na sváření:
= +
= –
~
Polohy sváření: PA, PB, PC, PF
 

Svářecí plochu důkladně vyčistit, odstranit vrchní vrstvu na svárových plochách v dostatečné vzdálenosti od sváru. Při sváření ocelolitiny dbát na co nejmenší tepelný příkon. To sa dá dosáhnout malým svářecím proudem. Šířka svárové housenky by neměla přesáhnout dvojnásobný průměr a délka desetinásobný průměr svářecí elektrody. Po sváření důkladně proklepat svárové housenky z důvodu odstranění vnitřního napětí. Při sváření na mínus pólu se dosáhne plochá, čistá svárová housenka. Při sváření na plus pólu se dosáhne vypouklá housenka s malým tepelným příkonem do základního materiálu a tím je umožněná tvorba vysokého návaru. Při sváření střídavým proudem je výsledek někde mezi výšeuvedenými způsoby.

 
Svářecí proud, údaje o balení:
Objed. číslo
Průměr/délka mm
Sv. proud A
kg/balení
ca. ks/balení
kg/1000 ks
 
.00.002.253
2,50/350
60
1,5
246
20,3
 
.00.002.323
3,25 /350
80
1,5
145
34,5
 
FICAST NIFE 
Bazicko-grafitický obal, jádro z NiFe
Normalizace: 
DIN 8573
AWS A 5.15
 
E NiFe-1 BG 11
E NiFe-C1
Označení: Razítkem
 
Rozsah použití a vlastnosti: 

Nikl-železná elektroda pro sváření šedé litiny s lamelárním a globulárním grafitem, též vhodná pro sváření ocelolitiny (GGL- a GGG typu) s nelegovanými ocelemi. Svárový kov se skládá z 60% Ni a 40% Fe. Svárový kov je mechanicky opracovatelný a vyznačuje se vysokou odolností proti trhlinám. Barevný vzhled je shodný se základním materiálem a vykazuje delší odolnost vůči korozi než základní materiál. Měkce svařující elektroda se vyznačuje dobrou smáčivostí. Sušení: 300-350°C/2h

 
Analýza svárového kovu: 
Ni ca. 60%
Fe zbytek
 
Údaje o čistém svárovém kovu:
pevnost v tahu N/mm2
Tvrdost HB
 
500
165

Návod na sváření:
= +
= –
~
Polohy sváření: PA, PB, PC, PF
 

Svářecí plochu důkladně vyčistit, odstranit vrchní vrstvu na svárových plochách v dostatečné vzdálenosti od sváru. Při sváření ocelolitiny dbát na co nejmenší tepelný příkon. To se dá dosáhnout malým svářecím proudem. Šířka svárové housenky by neměla přesáhnout dvojnásobný průměr a délka deseti násobný průměr svářecí elektrody. Po sváření důkladně proklepat svárové housenky z důvodu odstranění vnitřního napětí. Většinou je FICAST NIFE svářená na plus pólu, při zvlášť citlivé šedé litině snížit tepelný příkon na minimum. 

 
Svářecí proud, údaje o balení:
Objed. číslo
Průměr/délka mm
Sv. proud A
kg/balení
ca. ks/balení
kg/1000 ks
 
.00.003.250
2,50/300
60
1,3
257
15,6
 
.00.003.323
3,25/350
80
1,5
160
31,3